Click here to view neutral Kravet Portfolio Textiles
Displaying items 1 - 15 of 15
 
 
Kea Stone 11
Kea Stone 11

Kea Stone 11

Treads Asphalt 11
$99.80 per yard
$69.86 per yard
Treads Asphalt 11

Treads Asphalt 11

$99.80 per yard
$69.86 per yard
Latika Limestone 11
$97.00 per yard
$67.90 per yard
Latika Limestone 11

Latika Limestone 11

$97.00 per yard
$67.90 per yard
Timuri Vineyard KERMES.410
Timuri Vineyard KERMES.410

Timuri Vineyard KERMES.410

Galvani Raisin 31496.161
Galvani Raisin 31496.161

Galvani Raisin 31496.161

Lanvin Linen 31498.106
Lanvin Linen 31498.106

Lanvin Linen 31498.106

Bansuri Slate 1611
$99.00 per yard
$69.30 per yard
Bansuri Slate 1611

Bansuri Slate 1611

$99.00 per yard
$69.30 per yard
Pop Flower Sunnyside 411
$129.00 per yard
$90.30 per yard
Pop Flower Sunnyside 411

Pop Flower Sunnyside 411

$129.00 per yard
$90.30 per yard
31057 106
$89.25 per yard
31057 106

31057 106

$89.25 per yard
Vinaya Tumeric Ishana.1211
$99.80 per yard
$69.86 per yard
Vinaya Tumeric Ishana.1211

Vinaya Tumeric Ishana.1211

$99.80 per yard
$69.86 per yard
Dotkat Mineral 11
Dotkat Mineral 11

Dotkat Mineral 11

Ramazan Pewter 33892.11
$137.00 per yard
$95.90 per yard
Ramazan Pewter 33892.11

Ramazan Pewter 33892.11

$137.00 per yard
$95.90 per yard
Latika Shadow 21
Latika Shadow 21

Latika Shadow 21

Pelagos 135 Mist
$99.80 per yard
$69.86 per yard
Pelagos 135 Mist

Pelagos 135 Mist

$99.80 per yard
$69.86 per yard
Patrina Mineral 611
Patrina Mineral 611

Patrina Mineral 611