Click here to view neutral Kravet Portfolio Textiles
Displaying items 1 - 13 of 13
 
 
Kea Stone 11
Kea Stone 11

Kea Stone 11

Treads Asphalt 11
$99.80 per yard
$69.86 per yard
Treads Asphalt 11

Treads Asphalt 11

$99.80 per yard
$69.86 per yard
Latika Limestone 11
$99.80 per yard
$69.86 per yard
Latika Limestone 11

Latika Limestone 11

$99.80 per yard
$69.86 per yard
Galvani Raisin 31496.161
Galvani Raisin 31496.161

Galvani Raisin 31496.161

Lanvin Linen 31498.106
$69.80 per yard
$48.86 per yard
Lanvin Linen 31498.106

Lanvin Linen 31498.106

$69.80 per yard
$48.86 per yard
Bansuri Slate 1611
$99.00 per yard
$69.30 per yard
Bansuri Slate 1611

Bansuri Slate 1611

$99.00 per yard
$69.30 per yard
Pop Flower Sunnyside 411
$129.00 per yard
$90.30 per yard
Pop Flower Sunnyside 411

Pop Flower Sunnyside 411

$129.00 per yard
$90.30 per yard
31057 106
$89.25 per yard
31057 106

31057 106

$89.25 per yard
Vinaya Tumeric Ishana.1211
$129.00 per yard
$96.75 per yard
Vinaya Tumeric Ishana.1211

Vinaya Tumeric Ishana.1211

$129.00 per yard
$96.75 per yard
Dotkat Mineral 11
Dotkat Mineral 11

Dotkat Mineral 11

Latika Shadow 21
Latika Shadow 21

Latika Shadow 21

Pelagos 135 Mist
$99.80 per yard
$69.86 per yard
Pelagos 135 Mist

Pelagos 135 Mist

$99.80 per yard
$69.86 per yard
Patrina Mineral 611
Patrina Mineral 611

Patrina Mineral 611